Main Page Sitemap

E-coupon betekenis


e-coupon betekenis

de looptijd van de zero-coupon obligatie, des te lager de prijs. Vouchers are meant to give your customers one-time discounts (for given amount or based on a percentage of the total amount). Uncut bond coupons on 1922 Mecca Temple (NY, NY,.S.A.) construction bond, a coupon payment on a bond is the annual interest payment that the bondholder receives from the bond's issue date until it matures. The difference between the price and the face value provides the bondholder with the positive return that makes purchasing the bond worthwhile. 2, the certificate often also contained a document called a talon, which (when the original block of coupons had been used up) could be detached and presented in exchange for a block of further coupons.

Een obligatie met een coupon (periodieke rentebetaling) van nul procent.
Bij een d ergelijke zero-coupon obligatie vindt alleen aan het einde van de looptijd van.
Voor webshops om extra te meten wat precies de effecten zijn van offline en online campagnes.
In e-commerce and online shopping a coupon code, or promo code, is a computer-gene rated code, consisting of letters or numbers that consumers can enter.
A coupon payment on a bond is the annual interest payment that the bondholder rece ives from.

Vergelijk: renteloze lening, accrual bond. Such bonds make only one payment: the payment of the face value on the maturity date. Deze couponcodes worden veelal verzameld op kortingscode/actiecode of couponcode websites. Bij een dergelijke zero-coupon obligatie vindt alleen aan het einde van de looptijd van de obligatie (op de vervaldatum) een aflossing van de hoofdsom plaats ( nominale waarde van de obligatie). Een obligatie met een coupon (periodieke rentebetaling) van nul procent.

Een couponcode is een letter- en/of cijfercombinatie die vaak bij webshops aan het einde van het aankoopproces in kan worden gevuld, waardoor het uiteindelijk mogelijk is om korting te krijgen. For example, if a bond has a face value of 1,000 and a coupon rate of 5, then it pays total coupons of 50 per year. Engels: zero coupon, zero coupon bond, deep discount bond. De prijs van een dergelijke obligatie zal in theorie gelijk zijn aan de contante waarde van de hoofdsom van desbetreffende lening. Coupons, on the other hand, are purchased independently of a reservation and can be used for a number of reservations, until the coupon's credits are used. Bij een zero-coupon obligatie heeft een belegger ook niet te maken met herbeleggingsrisico, omdat er door het ontbreken van periodieke couponbetalingen geen tussentijdse kasstromen zijn. 3, zero-coupon bonds and valuation edit, not all bonds have coupons. Doordat de nulcouponobligatie beneden pari noteert is er ook sprake van een hefboomeffect ; met een relatief beperkte investering ontstaat een ' exposure ' in een hoofdsom die groter is dan de aanschafwaarde. De duration - en dus de rentegevoeligheid - van de zero-coupon obligaties is hoger dan gewone obligaties met een vergelijkbare looptijd, die een vaste of variabele rentevergoeding (coupon) geven.

V t e Bond market Bond Debenture Fixed income.
Types of bonds by issuer.
Agency bond Corporate bond Senior debt Subordinated.


Sitemap